• Sıkça Sorulanlar

  26 Kasım 2016 Cumartesi tarihinde Mehmet Can Arvas eklemiştir.
  2198 izlenme
  BORVİGOR olağanüstü Tribolojik özellikleri olan nano teknolojik bir yağlayıcıdır.
  BORVİGOR tüm 4 zamanlı araçlarda kullanılabilen, katı yağlayıcılar sınıfındaki en etkili nano yağlayıcı katkısıdır. BORVİGOR etkinliğini, içerdiği nano kristal yapıdaki aktif maddeleri bor elmas tozu (BCDP) ve nano bor (BNB)’un özellikleri ile ortaya koyar. BORVİGOR bor elmas tozu (BCDP) ve nano bor BNB’nun olağanüstü özelliklerini kullanılarak motordaki sürtünmeyi kaplama ve bilye yatağa etkisi ile minimum düzeye indirir.
  2-BORVİGOR kullanımının aracıma ve bana sağladığı faydalar nelerdir?
  BORVİGOR olağanüstü etkileri olan bir nano yağlayıcıdır. BORVİGOR motordaki aşırı ısınmayı önleyerek, yağ yakmayı ve buharlaşmadan kaynaklanan yağ kaybını önler. Yağın kullanım ömrünü artırır ve bu ısı dengelemesi ile optimal bir verim sunar.
  BORVİGOR sürtünme ve aşınmaları azaltarak; yakıt tüketimini azaltır, motorun kullanım ömrünü artırır ve motorun daha sesiz çalışmasını sağlar.
  borvigor-1-pngBORVİGOR egzoz yağlarını minimum seviye indirerek ekolojik dengeye fayda sağlar. BORVİGOR motor içi yüzeyini dokuz Mohs sertliğinde ve 6-8 altom kalınlığında bir film tabakası ile kaplayarak; ısı ve yüksek basınçtan oluşan dislokasyon hareketlerini tamamen önler ve metalin dinamik-termik direncini artırır, sürtünme ve aşınmayı azaltan bu etkili koruma oluşan enerji kayıplarına kazanıma dönüştürerek performans artışı sağlar.
  3-BORVİGOR kullanımı aracımın motorunda hasara yol açar mı?
  BORVİGOR de bulunan Aktif maddeler kimyasal etkileşim sunamazlar. Bu parçacıklar nano kristal özelliğindedir yani çok kötü boyutta olmalarından dolayı motorda hiçbir yeri tıkanmazlar. BORVİGOR da bulunan aktif maddeler motorda oluşan yüksek ısı ve basınçlarda bile özelliklerini kaybetmezler, stabil karhalar. Böylelikle BORVİGOR istenmeyen ve hasara yol açabilecek etkiler ortaya koymaz.
  4-BORVİGOR’IN piyasadaki diğer benzer ürünlerden farkı nedir?
  BORVİGOR katı yağlayıcılar sınıfındaki en etkili nano yağlayıcı katkı maddesidir. Örneğin içerdiği aktif maddelerden biri olan Nano Bor katı yağlayıcı maddeler arasında en düşük sürtünme değerine sahiptir. BORVİGOR nano yağlayıcı olarak tamamen fiziksel bir etkileşim tarzı ortaya koyarak piyasada bulunan diğer yağlayıcı ürünler ile karşılaştırıldığında bir çok farklılık sergiler. Bir farklılıkları ürünler BORVİGOR bölümünde ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.
  5-BORVİGOR kullanımı motor yağının etkisini azaltır mı?
  BORVİGOR da bulunan nano parçacıklar, kimyasal reaksiyonlara girmeyin çok stabil yapıda olmalarından dolayı katıldığı yağların etkisini azaltması söz konusu değildir. Bilakis motor için sağladığı ayda ve kazanımlarının yani sıra motor yağının ömrüne de %100 artırır.
  6-Yüksek performanslı sentetik motor yağlarıyla çalışan motorlarda BORVİGOR kullanımının sonuçları nelerdir? BORVİGOR da bulunan mineral yağ, bu yağların etkisini azaltır mı?
  Motor yağlarının temel görevi motorun hareketli parçaları arasında yağlayıcı bir film tabakası oluşturup sürtünmeyi azaltmaktır. Bu yağlayıcı film ortadan kalkıp metal ile sürtünürse motordaki aşınma ve sürtünmeden doğan ısı oluşumu çok yükselir ve sonuçta kısa sürede hasarlara yol açar. Maalesef motor yağlarının optimal bir yağlayıcı film oluşturan kabiliyetleri büyük ölçüde yağın sıcaklığına bağlıdır. Bir motor yağı, kışın motorun çalıştırılmasında (-30) ve 250 KM/s hızla otobanda (motorun hareketli parçalarında birkaç yüz C) hep akışkan ve aynı zamanda kaplayıcı özelliğinde olup aralıksız ve eşit yağlayıcı bir film oluşturur. Çalışma sırasında stabil kalarak yanmaz. Reel bir motor yağı hiçbir zaman bu taleplerin hepsini birden optimal karşılayamaz. Piyasada bulunan motor yağları bu taleplerin sadece belirli bölümlerini karşılayabilmektedir.
  BORVİGOR kullanımıyla motor, yağ filminin yanı sıra katı yağlayıcı bir katman tarafından korunur. Yağ filminin koptuğu yerlerde bile çok sert, pürüzsüz, sıcaklık ve basınca dayanıklı Bor partikül tabakaları birbiriyle sürtünür ve kapladıkları metal parçaları aşınmadan korurlar.
  Oluşan sürtünme sıcaklığının iletilmesi için yağlayıcı bir tabakanın gerekliliği devam eder. BORVİGOR bu özellikleriyle motor yağı için bir performans artırıcı etki göstererek kullanıcıya daha az maliyetli ve yağlama özelliği daha az olan konvansiyonel motor yağlarını kullanım olanağını sunar.
  Kullanılan yüksek performanslı motor yağı, yağlama görevinin dışında başka görevler yerine getiriyor olsa bile BORVİGOR da bulunan nano parçacıklar, kimyasal reaksiyonları girmeyip çok stabil yapıda olmalarından doyalı katıldığı yağların özelliğini değiştiremez. BORVİGOR da bulunan mineral yağ (bir sise BORVGOR da yaklaşık 162 cm) yüksek performanslı motor yağına oranla çok az miktarda olduğundan katıldığı yağın etkisini değiştirmez.
  7-BORVGOR gereğinden fazla kullanılırsa, örneğin 5 litre motor yağına 250 ml. ’den fazla miktarda eklenirse, sonuçları ne olur?
  BORVİGOR’ın fazla miktarda kullanılması motorda hasar oluşturmaz. Aksine aşınmalara karşı daha etkili bir koruma sağlar. Gerçi bahsi geçen daha fazla etkinlik normal kullanım miktarına göre az bir farktır. Yakıt tüketimini daha fazla düşürmesi de görülebilmektedir ama garanti edilemez. En düşük fiyat en optimal etki, öngörülen dozaj (5 litre motor yağına 250 ml. BORVGOR) ile elde edilir.
  8-BORVGOR kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi sitemizin Ürünler kullanım bölümünde kullanabilirsiniz.
  9-BORVİGOR motor içerisinde nasıl çalışır?
  BORVİGOR aktif madde olarak bor elmas tozu (BCDP) ve nanobor (NBN) içerir. (BCDP) Kristalleri yüksek basınç altında pürüzlü metal yüzlere sıkıca preslenir, mikron mertebesinde boşlukları doldururlar ve elmas sertliğinde, pürüzsüz koruyucu bir film tabakası oluştururlar. Nanobor bu yüzeyleri kaplayan (BCDP) katmanları arasında ayrıyeten bir kati yağlayıcı etkisi gösterir.
  Preslenmemiş olan (BCDP) kristalleri (BCDP) tabakaları arasında bileye yatağında gibi yuvarlanarak sürtünmeyi daha da azaltır. (BCDP) kristallerinin çapı 0.5 ile 5 nanometre arasındadır.borvigor-3
  10-BORVGOR’un araçtaki ömrü ne kadardır? Yeni ürün ne zaman ekleme gerekir?
  BORVİGOR ürünleri, motor içerisine yapışıp sıvanarak dolgu yapıp kalmaz. Bu özelliği ile çaptan düşmüş rektifiye gerektiren motorlarda kullanılması istenmezken, sırf motorlarda bile güvenle kullanılan, dünyadaki tek fiziksel görev yapan nano yağlayıcıdır. Bu nedenledir ki; uygulamadan sonra kullanım ile birlikte içerisinde bulunan 4.5 nanometre boyutlarında ve küresel yapıdaki, yaklaşık 45 Katrilyon adet Bor elmas kristallerinin yaklaşık %60 kadarı hareketli parçalar arasına yerleşip sıralanarak görev yaparken, geri kalan yaklaşık %40 lık bölümü de yağ ile birlikte dolaşarak fiziksel görev yaparken aynı zamanda ısı transferine de destek olurlar. Yağın sıcaklığının düşmesi ve aşınmaların azalması ile birlikte yağın ömrü de eki katına çıkmaktadır. Hareketli parçalar arasındaki sürtünmenin ciddi oranlarda azalması ile birlikte performans artışı, yakıt tüketiminde azalma ve diğer etkilerin de görülmesi kaçınılmazdır. Bir kısmı motor yağı ile beraber dolaşan ve fiziksel görev yapan ürünümüz, boşaltılan motor yağı ile birlikte motordan eksildiği için, yağ değişimi ile birlikte yeni ürün de konulması gerekmektedir. Bu durumda kullandığınız yağın değişim ömrü BORPOWER kullandığınız taktirde iki katına çıkmaktadır, ürünümüzün ömrü kullandığınız motor yağının ömrüne göre belirlenir. Örneğin; sizin aracınızda 10.000 km de bir değişilen yağ, BORVİGOR koyduğunuz taktirde bu kilometreye geldiğinizde değişim yapmayın atlayarak, yağ değişiminizi 20.000 km de yapabilirsiniz. Kimyasal bir dolgu malzemesi olmadığı için, fazlasının da hiçbir zararı yoktur. Normal yağ değişim periyotlarında da ilave edebilir. Ürünün etki süresi olarak belirtilen kilometreler parçalar arasında yerleşen bor kristallerinin aşınmalara karşı koruma süresini belirtmektedir. Tüm etkilerin tam ve devamlı olarak görülmesi isteniyorsa her yağ boşaltıldığında yeni ürün de konulması gerekmektedir.
  11-Motosikletimde BORVİGOR kullanabilir miyim?
  Bizim ürünlerimiz, sürtünmeleri azaltan ve çalışan yüzeyler arasında sıralanarak nano ölçüsünde ultra ince bir film oluşturup iyi bir kaydırma sağlayan ve bu şekilde aşınmaların ve sürtünme kayıplarının önüne geçen, motor yağına katılarak fiziksel görev yapan bir ürün olup, 2 zamanlı motosikletlerde motor yağı benzin deposuna konulduğu için, bu motorlarda kesinlikle kullanılamaz, 4 zamanlı motosikletlerde ise ıslak kavrama diye adlandırılan, şanzıman ve motor yağı birlikte olan kavrama sistemi nedeniyle kullanılması uygun değildir. Bunun biraz daha açıklayacak olursak; otomobillerdeki motor ve şanzıman arasında ayrı bir kavrama mekanizması vardır ve bu kavrama mekanizmaları ile motor yağının hiçbir teması söz konusu değildir. Motosikletlerde ise motor ve aktarma organları debriyaj sistemi de dahil aynı kutu içiresinde aynı yağ ile çalışmaktadır. Motosikletin kavrama sistemi bir nevi otomobillerdeki otomatik şanzımanların iç yapısına benzemektedir. Bizim ürünlerimiz, sürtünmeleri azaltan ve çalışan yüzeyler arasında nano ölçüsünde ultra ince bir film kaplaması oluşturarak iyi bir kaydırma sağlayan ve bu şekilde aşınmaların ve sürtünme kayıplarının önüne geçen bir ürün olup, motosikletlerin kavrama sisteminde ve otomatik şanzımanlar gibi kaydırma değil tam kavrama istenen mekanizmalarda kullanılması uygun değildir.
  4 zamanlı motosikletlerin bazılarında kuru kavrama sistemi olup, şanzıman ve motor yağı birbirinden ayrıdır ve debriyaj sistemi de yağ ile temas etmez, bu tip motosikletlerde kullanılmasında bir sakıncaya yoktur. Kaldı ki ıslak kavrama olmasına rağmen kavrama yayları oldukça sıkı olan mekanizmalarda da sorun yaşanmamaktadır. Fakat kullanıcılar ve doğal olarak da bizim ürün satan noktalar bu ayrımı yapabilecek teknik bilgilere sahip olmadıkları için ayrım yapmak büyük sorun olmaktadır. Bu nedenle kimsenin zarar görmemesi için genel olarak motosikletlerde kullanılamaz diyoruz.
  12-Otomatik şanzıman için kullanılan BORVİGOR ürünü var mıdır?
  BORVİGOR ürünleri, yapısı itibariyle hareketli parçalar arasında kaydırıcı görevi yaparak, araçlar arasında sürtünmeleri azaltıp aşınmaların da önüne geçmektedir. Otomatik şanzımanlarda ise durum oldukça farklıdır. Şanzıman içerisinde balata ve plakalardan oluşan ve yağın içerisinde görev yapan kavrama ve frenleme mekanizmaları vardır. Yani kısacası viteslerin oluşabilmesi ve gücün tekerleklere aktarılabilmesi için, bu parçalar arasında kaydırma değil tam kavrama istenir.
  Sonuç olarak yağa katılan ve kaydırıcı görev yapan ürünlerimizin otomatik şanzımanlarda kullanılması uygun değildir. Maalesef BORVİGOR ürün yelpazemizde, otomatik şanzıman için bir katkı maddemiz mevcut değildir.
   
 • Bor Vigor Nedir

Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Bor Vigor TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.